Osoby niepełnosprawne

Każda osoba, której sytuacja wymaga specjalnej uwagi ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się na skutek jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej lub na skutek wieku, może liczyć na pomoc podczas korzystania z transportu kolejowego.

W tym celu pasażer powinien skontaktować się z przewoźnikiem co najmniej 48 godzin przed planowanym odjazdem pociągu i poinformować - za pomocą wskazanego przez przewoźnika środka komunikacji - o potrzebie udzielenia pomocy w podróży (np. telefonicznie, mailowo). Więcej informacji znajdziesz tutaj